(1)
Villajos Tendero, A. Entrevista a Dña. Esperanza Rocabert Beut. Informació Psicològica 2017, 109-113.