[1]
C. Ortolà Pastor, «XI Congreso Internacional de Terapia Gestalt», Informació Psicològica, n.º 96, pp. 93–94, ago. 2009.