[1]
A. Sanfeliu y C. Aguilar, «Editorial», Informació Psicològica, n.º 63, p. 2.