[1]
M. R. Peretó, « técnicos y valorativos»., Informació Psicològica, n.º 63, p. 73.