Modelat socio-familiar i consum de drogues legals. Implicacions preventives

Autores/as

  • Francesc Falcó i Monton Psicòleg. Máster en Prevenció de les Drogodependencies.
  • A. Laura Pallarés Hurtado Psicóloga. Máster en Prevenció de les Drogodependpencies. Departament d’Aplicaciones Piscolòquieques (DAP)

Palabras clave:

modelat familiar, consum de tabac i alcohol, actituds i creències, prevenció escolar i familiar.

Resumen

En aquest treball presentem un estudi sobre les percepcions, opinions i actituds d’una mostra de 345 alumnes d’Educació primària (8-12 anys) relacionades amb el consum de tabac i alcohol. L’objectiu és conèixer en quina mesura l’àmbit familiar modela només conductes, sinó també creències i actituds, com influeix aquest modelat global en els seus comportaments de consum posteriors i quines conseqüències preventives podem extraure.

Les dades suggereixen la presencia de diferents patrons de modelat socio-familiar, segons quina siga la substancia consumida (és a dir, tabac o alcohol) o la variable sexe implicada.

Es conclou que la prevenció cal iniciar-la en el medi socio-familiar i durant l’etapa infantil. Altrament, l’eficàcia de les mesures preventives posteriors es vora sèriament compromesa.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Descargas

Cómo citar

Falcó i Monton, F., & Pallarés Hurtado, A. L. Modelat socio-familiar i consum de drogues legals. Implicacions preventives. INFORMACIO PSICOLOGICA, (63), 58–63. Recuperado a partir de https://informaciopsicologica.info/revista/article/view/819